zipper

ถุงบรรจุอาหาร

zipper

ถุงซิปที่ใช้ทางการแพทย์

zipper

ถุงซิปใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

zipper

ถุงซิปสำหรับสินค้าตีแบรนด์

zipper

ถุงซิปใสทั่วไป Stock Size

zipper

ม้วนฟิล์ม

ถุงซิปล็อคผลิตจากพลาสติก LDPE บริสุทธิ์ Food Grade  เนื้อถุงแบบสีหรือแบบใสนิยมใช้กันในอุตสาหกรรมการแพทย์
ทั้งโรงพยาบาล คลินิก หรือศูนย์บริการด้านสุขภาพและความงาม ใช้ถุงประเภทนี้บรรจุเม็ดยา หรือสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์
ความพิเศษของถุงประเภทนี้คือ ถุงซิปหนึ่งใบจะมี 2 ชั้น คือ ช่องสำหรับใส่กระดาษชื่อผู้รับบริการ/ช่องสำหรับใส่สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ จะมีพื้นที่สำหรับฉีกออกง่ายเพื่อรักษาความสะอาดอย่างดีที่สุด