zipper

ถุงบรรจุอาหาร

zipper

ถุงซิปที่ใช้ทางการแพทย์

zipper

ถุงซิปใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

zipper

ถุงซิปสำหรับสินค้าตีแบรนด์

zipper

ถุงซิปใสทั่วไป Stock Size

zipper

ม้วนฟิล์ม

ถุงพลาสติก ประเภทนี้มักใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของการบรรจุผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่นแผ่นพลาสติกที่ใช้ห่อ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น แผ่นพลาสติกห่อหม้อหุงข้าวก่อนบรรจุลงกล่อง อุปกรณ์ไอทีก่อนบรรจุลงกล่อง แผ่นพลาสติกขนาดใหญ่ที่ปูพื้น ป้องการความชื้นในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเป็นการป้องกันอีกหนึ่งชั้น