สอบถามรายละเอียดสินค้า


Attach File Change ×

อัพโหลดไฟล์รูปภาพ PNG/JPG/PDF ความจุไม่เกิน 5 MB

สอบถามราคา

ประเภทของถุง

ZipperBag’s PE plastic bags are made of 100% virgin-grade. The bags are widely used in various industries and applications due to its versatile properties.

zipper

ถุงบรรจุอาหาร

zipper

ถุงซิปที่ใช้ทางการแพทย์

zipper

ถุงซิปใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

zipper

ถุงซิปสำหรับสินค้าตีแบรนด์

zipper

ถุงซิปใสทั่วไป Stock Size

zipper

ม้วนฟิล์ม

วัตถุดิบ

ซิปเปอร์แบ็ก มีวัตถุดิบหลากหลายของประเภท PE เช่น เม็ดใหม่ 100%, เม็ดรีไซเคิล, เม็ดไบโอและเม็ดย่อยสลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

 

เม็ดใหม่ 100% เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับบรรจุภัณฑ์ สำหรับอาหาร และ บรรจุภัณฑ์ ที่ต้องการความสะอาดปลอดภัย เช่น ความใส ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง น้ำหนักเบา และมีความคงทนต่ออุณหภูมิติดลบ

 

วัตถุดิบรีไซเคิล ของซิปเปอร์แบ็ก สามารถนำไปใช้ในการบรรจุอาหารได้อย่างปลอดภัย ซิปเปอร์แบ็ก มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าในเรื่องของสภาพแวดล้อม เราพยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

zipper

ผู้ผลิตที่เชื่อถือได้
บริการทั่วโลก”

ลูกค้าของเรา