วัตถุดิบ

ซิปเปอร์แบ็ก มีวัตถุดิบหลากหลายของประเภท PE เช่น เม็ดใหม่ 100%, เม็ดรีไซเคิล, เม็ดไบโอและเม็ดย่อยสลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

 

เม็ดใหม่ 100% เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับบรรจุภัณฑ์ สำหรับอาหาร และ บรรจุภัณฑ์ ที่ต้องการความสะอาดปลอดภัย เช่น ความใส ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง น้ำหนักเบา และมีความคงทนต่ออุณหภูมิติดลบ

 

วัตถุดิบรีไซเคิล ของซิปเปอร์แบ็ก สามารถนำไปใช้ในการบรรจุอาหารได้อย่างปลอดภัย ซิปเปอร์แบ็ก มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าในเรื่องของสภาพแวดล้อม เราพยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก